CORRECT file

SHOW me – ЗӨВ өнцөг – Өөрийгөө хайрлах …

Өөрийгөө хэрхэн хайрлах вэ ? Мөн яаж өөрийгөө хайрлах вэ …