CORRECT file

SHOW me – ЗӨВ өнцөг – Өсвөр насны сэтгэл зүйн хямрал

Өсвөр насныханд тохиолдог сэтгэл зүйн хямралаа хэрхэн даван туулах тухай …