CORRECT file

SHOW me – ЗӨВ өнцөг – Эцэг эхээ хүндлэх

Эцэг эхээ хэрхэн хүндэлж хайрлах вэ? яагаад хайрлах хэрэгтэй тухай …