CORRECT file

СПОРТООР ДАМЖУУЛАН ЭЕРЭГ ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ

Sport Family Mongolia” Христитгэлт байгууллагуудын Эвсэл нь”Олон Улсын Спортын Эвсэл”-Тэйлора хамтран “Спортын Удирдагчийн Сургууль” хэмээх сургалтыг 2012 оноос эхлэн хэрэгжүүлжээ. Энэхүү Спорт удирдагчийн сургуулиар дамжуулан спорт дуртай хүүхдүүдийг эерэг, зөв хүн болгон хүмүүжүүлэх, тэдэнд зөв зан төлвийг төлөвшүүлэх багш нар болон сайн дурынханыг бэлтгэдэг юм байна.