CORRECT file

НИЙСЛЭЛИЙН 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛ ИРЭХ 9 САРД АШИГЛАЛТАНД ОРНО

1-цэцэрлэгт СБД-ийн 4,5 р хорооны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 80 хувь цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Үлдсэн 20 хувь хамрагдаж чаддаггүй. Харин ирэх 9 сард 150 хүүхдийн ортой, өргөтгөл ашиглалтанд орсоноор үлдсэн хүүхдүүдэд цэцэрлэгт явах боломж олдоно. Энэхүү өргөтгөлийн ажлыг 2010 оноос хойш хөөцөлдсөн гэж тус цэцэрлэгийн эрхлэгч хэлж байсан.