CORRECT file

Мөнхийн хотхон Талант 01- “Алиалагч”