CORRECT file

Мөнхийн хотхон Дасгал-01 Аялалд явах