CORRECT file

Зөвлөгч зөвлөж байна нэвтрүүлэг Урам хугаралт