CORRECT file

Гэрэлд нэвтрүүлэг ‘Та ганцаараа биш’ Цолмон