CORRECT file

SHOW me – НҮЦГЭН үнэн – Ариун байдал чинь шашин дээр л ашиглагддаг биш үү ?

Ариун байдал чинь шашин дээр л ашиглагддаг биш үү ? үнэндээ тийм биш …