CORRECT file

Амьдралын өнгө нэвтрүүлэг Ганцэцэг

Түүний Есүст итгэсэн итгэл нь  маш ховор тохиолддог өвчнийг ялан дийлэх хүчийг түүнд бий болгожээ. Ганцэцэг гэх энэ эмэгтэйд тохиолдсон амьдралын давж дийлшгүй асуудал бэрхшээлийг хэрхэн давсан тухай урам хүч итгэл найдварыг тээх ийм нэвтрүүлгийн хажуугаар өнөөрч болохгүй биз…