CORRECT file

АВСТРАЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРААС МАНАЙ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮДЭД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖЭЭ

БЗД-ийн тусгай 55-р сургууль бол оюуны бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй мөн аутимзтай хүүхдүүд сурдаг цорын ганц сургууль юм байна. Бид ХБ-тэй хүүхдүүдийн сурах орчин, онцлог болон ХБ-тэй хүүхдүүдтэй ажилладаг багш нарын талаар онцолж байна.