Хайрын гараа

"Хайрын гараа" хариу нэхэлгүй бусдад туслаж, Ертөнцийн Эзэний хайрыг харуулдаг  хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг юм.Энэхүү нэвтрүүлгийг үзсэнээр "тус" хүнд багаддаггүй, мөн бид тусламжийг алс  холоос эрэх биш хажуудаа байгаа найздаа туслаж болохыг ч харж болно.