Гэрэлд амьд яриа

Яахын аргагүй хүний амьдралтай холбоотой зүйлийн нэг бол сүнслэг ертөнцийн талаарх ойлголт. Шинжлэх ухаан ч тайлбарлаж чадахгүй байгаа үл үзэгдэх ертөнцийн талаар энэ удаагийн зочин юу хэлэх бол?