Бяцхан сүм

Бяцхан сүм бол хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. Хүн болгонд хүүхэд нас байдаг. Хүүхэд нас бол зайлшгүй байх ёстой зүйл бөгөөд, өөрөөр сүнслэг төлөвшилтөд хүрэх товч зам гэж байхгүй. Гэсэн хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүүхдийн итгэл төлөвшиж, өсөж байдаг.