Библи юу өгүүлдэг вэ?

Хуучин гэрээний амлалт болох "Аврагчийг илгээнэ" гэсэн амлалт нь Есүс газар дээр мэндэлснээр биелсэн бөгөөд Есүс төрсөн цаг нь хуучин гэрээний төгсгөл юм.