Библийн хичээлүүд

Библи бол хүн төрөлхөнтэй харилцах Ертөнцийн Эзэний хамгийн хүчирхэг арга юм. Библийг судлан ойлгоход тань Монгол болон гадаадын Библийн багш профессоруудын видео хичээлүүдийг хүргэж байна: