CORRECT file

“2 ээж 10 хүүхэд”

Шүдний эмч Баярчимэг бидэнтэй ярилцлаа .