CORRECT file

ИРГЭН БҮР ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙЖ, ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, АВААРААС СЭРЭМЖТЭЙ БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Нийслэлийн онцгой байдлын Ерөнхий газрын аврах ангид төрийн тусгай албан хаагчийн тангараг өргөсөн олон мянган залуус ажиллаж байна. Тэд “Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад ажиллахдаа төрийн хуулийг дээдлэн, хүлээсэн үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлж, шаардлага гарвал амь насаа үл хайрлан тэмцэхээ батлан тангараглая” хэмээн тангарагладаг.  Нийслэлийн онцгой байдлын Ерөнхий газрын аврах ангид ажиллаж байгаа залуус иргэн бүр хариуцлагатай байж гэнэтийн осол аваараас сэрэмжтэй  байхыг сануулж байна.