CORRECT file

“ЖҮБИЛИ” НИЙГЭМЛЭГИЙН ОЁДОЛЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН ЭЭЖҮҮД ӨРХИЙНХӨӨ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХЭМНЭЖ ЭХЭЛЖЭЭ

Жүбили төв 15 жилийн хугацаанд Баянхошуу, Хайлаастад  амьдардаг 300 гаруй хүүхдүүдийг төсөлдөө хамруулан цэцэрлэг ажиллуулж, сурагчдад туслаж мөн тэдний эцэг эхэд нь хөдөлмөр эрхлэх боломжтой  сургалтанд хамруулсаар ирсэн. Энэ удаа оёдлын сургалтанд төсөлд хамрагддаг хүүхдүүдийнхээ ээжүүдийг хамруулж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь туслаж байна.