CORRECT file

БАГА АНГИЙН БАГШ НАРЫН ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАХ АРГАЗҮЙД ДЭВШИЛТ ГАРЛАА

МУБИС-ийн харъяа Бага ангийн багш бэлтгэдэг Багшийн сургуулийн хамт олон бага насны хүүхдийг судлах Тусгал хэмээх инкубатор төвтэй боллоо. Энэхүү төв нь бага насны хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан хэрхэн хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх талаар оюутнуудын хичээлийн хамгийн чухал хэсэг болох юм байна.